SIRIUS Marine entreprenør

Vi udfører alle former for marine relaterede entreprenøropgaver, lige fra små opgaver til hele entrepriser på bjærgning/hævning og bugsering af fartøjer, større konstruktioner eller anlæg på vandsiden.

Af de mangeartede entreprenøropgaver kan nævnes:

Greenhart/ azobe trækonstruktionen og slidtømmer, undervandssvejsning og skæring, undervandsforskalling og betonstøbning, Katodisk beskyttelse, Bundsikring, Stålkonstruktioner og understøtninger, Inspektion / foto og DVD

Vi råder over SCUBA samt komplet overfladeforsynet dykkerstation, godkendt til erhvervsdykning af Søfartsstyrelsen

SIRIUS er ligeledes godkendt af DNV-GL (Det Norske Veritas) til at foretage dykkersyn af fartøjer i alle størrelser.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *